Výuka

Ve třetí třídě je třeba, aby si děti nosily učebnice a pracovní sešity  podle školního rozvrhu

Vážení rodiče, dohlédněte prosím, aby ve školní tašce nenosily zbytečně pomůcky, které nepotřebují.

Domácí úkoly si zapisujeme do úkolníčku. Každý den máme jeden psací úkol - z matematiky, českého jazyka nebo prvouky. Tento úkol mají děti přinést následující den a s podpisem rodičů. Kromě toho může být také úkol z angličtiny. V pátek písemný úkol není (pouze výjimečně). 

Průběžně je třeba v sešitech doplňovat opravy chyb.

Důležité informace jsou uvedené v týdenních plánech. Součástí každého týdenního plánu je také celotýdenní  úkol, který se vztahuje k učivu. Tento úkol mohou děti vypracovat kdykoli v průběhu týdne.

Pro rozvíjení úrovně čtenářských dovedností je i ve třetí třídě důležité každodenní hlasité čtení pod dohledem rodičů. Děti by měly číst nahlas pravidelně alespoň 15 minut ze své knížky, případně z čítanky. Stále více času je třeba věnovat také tichému čtení. Čtení by mělo probíhat v klidné atmosféře, bez spěchu, aby tyto chvilky byly radostným okamžikem a ne nutným zlem. Pro zlepšování porozumění textu a ústního vyjadřování je vhodné, aby děti o přečteném textu vyprávěly. 

Po přečtení knížky vytvoří krátký zápis do čtenářského zápisníku, Knihovníčka, a prezentují ji ve škole svým spolužákům.

V každém pololetí by měli třeťáci přečíst alespoň tři knížky podle svého výběru. Ve škole čteme společně knihu Astrid Lindgrenové Děti z Bullerbynu.