Týdenní plány

Každé pondělí dostávají třeťáci nový týdenní plán, ve kterém je rozepsané probírané učivo na celý týden, úkoly, chystané akce a další důležité informace. Děti ho nosí každý den v aktovce a pracují s ním doma i ve škole.

Vážení rodiče, sledujte prosím společně s dětmi, co nás v následujícím týdnu čeká, abyste měli o dění v naší třídě a škole dobrý přehled a aby děti zbytečně nezapomínaly. Součástí plánů jsou různé motivační úkoly a také sebehodnocení žáků. Pokud bude třeba, prosím Vás o pomoc při práci s plány a o podpis po seznámení s novým týdenním plánem.