Naše pravidla

Na začátku školního roku jsme si společně vytvořili pravidla, která nám radí, jak se máme chovat, aby se nám dobře pracovalo, abychom se v naší třídě všichni cítili dobře a bezpečně, abychom spolu navzájem bez problémů vycházeli.