Kontakty

třídní učitelka: Miroslava Roudnická

e-mail: mirka.roudnicka@seznam.cz
učebna: přístavba
asistentka: Veronika Dusová
vychovatelka: Marie Koubková
telefon do družiny: 774 777 112
družina: v přízemí hlavní budovy (Pohádková)

ŠKOLA
adresa: ZŠ Kounice, Kounice 363, PSČ 289 15
telefon: 321 695 873, 728 888 523
jídelna: 722 207 002 
e-mail: zskounice@volny.cz
www.zskounice.cz